Πληροφορίες για την ειδικότητα

Η πνευμονολογική κλινική έχει 10 θέσεις πλήρους ειδικότητας.
Η ειδικότητα διαρκεί 5 έτη και κατανέμεται σε 1 έτος παθολογία, 2.5 έτη πνευμονολογίας, 6 μήνες ΜΕΘ και 12 μήνες κυκλική εκπαίδευση σε συναφή αντικείμενα και κλινικές.

Οι ειδικευόμενοι εργάζονται με πρωινό ωράριο και εφημερίες υπό την κλινική και εκπαιδευτική επίβλεψη επιμελητή. Πέρα από τα αυτονόητα καθήκοντα και δεξιότητες (λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, τήρηση φακέλου) οι νέοι ιατροί έχουν να ωφεληθούν ζώντας σε ένα περιβάλλον με πλήθος ερεθισμάτων και δυνατοτήτων. Εκπαιδεύονται στην χρήση του διαθωρακικού υπερήχου, τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων και καθετήρων παροχέτευσης του Θώρακα, στην χρήση ΜΕΜΑ και σε όλο το φάσμα της επεμβατικής πνευμονολογίας ( εύκαμπτες –άκαμπτες βρογχοσκοπήσεις και πλευροσκοπήσεις).


Η κλινική διαθέτει δικό της εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου αναπνοής,

14 best Pulmonary Function Testing images on Pinterest ...

συσκευή υπερήχων

Lung Ultrasound - Interpretation Tutorial - YouTube

καθώς και μία από τις καλύτερες Μονάδες Επεμβατικής Πνευμονολογίας.

Flexible Bronchoscopy - Pediatric Pulmonologists


Λειτουργούν τακτικά ιατρεία γενικής πνευμονολογίας καθώς και ειδικά ιατρεία (διακοπής καπνίσματος, βρογχεκτασιών, πνευμονικής εμβολής και σύντομα και βρογχικού άσθματος)

Στο νοσοκομείο λειτουργούν επίσης τμήμα πνευμονικής αποκατάστασης –
εργοσπιρομετρίας

Ergospirometry - medipment.pl

καθώς και μονάδα μελέτης ύπνου τα οποία ο ειδικευόμενος μπορεί
επίσης να παρακολουθήσει.

Sleep Apnea Test and Diagnosis - Health Normal


Η κλινική παρέχει επίσης τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Ευαγγελισμός είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας και ο νέος ιατρός αλληλεπιδρά με πλήθος άλλες ειδικότητες και συναδέλφους.
Η εκπαίδευση στον Ευαγγελισμό συνιστά κατά παράδοση αλλά και εκ των πραγμάτων ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο βιογραφικό του ιατρού και προσφέρει πολλαπλές επιστημονικές και επαγγελματικές δυνατότητες και προοπτικές.