Πληροφορίες για την ειδικότητα

Η πνευμονολογική κλινική έχει 6 θέσεις πλήρους ειδικότητας.
Η ειδικότητα διαρκεί 5 έτη και κατανέμεται σε 1 έτος παθολογία, 2.5 έτη πνευμονολογίας, 6 μήνες ΜΕΘ και 12 μήνες κυκλική εκπαίδευση σε συναφή αντικείμενα και κλινικές.

Οι ειδικευόμενοι εργάζονται με πρωινό ωράριο και εφημερίες υπό την κλινική και εκπαιδευτική επίβλεψη επιμελητή. Πέρα από τα αυτονόητα καθήκοντα και δεξιότητες (λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, τήρηση φακέλου) οι νέοι ιατροί έχουν να ωφεληθούν ζώντας σε ένα περιβάλλον με πλήθος ερεθισμάτων και δυνατοτήτων.

Η κλινική διαθέτει δικό της εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου αναπνοής,

14 best Pulmonary Function Testing images on Pinterest ...

συσκευή υπερήχων

Lung Ultrasound - Interpretation Tutorial - YouTube

καθώς και ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα εργαστήρια βρογχοσκοπήσεων.

Flexible Bronchoscopy - Pediatric Pulmonologists
Bronchoscopy for the Diagnosis of Pulmonary Fibrosis ...
Endobronchial ultrasound bronchoscopy with needle biopsy ...


Λειτουργούν τακτικά ιατρεία γενικής πνευμονολογίας καθώς και ειδικά ιατρεία (διακοπής καπνίσματος, βρογχεκτασιών, πνευμονικής εμβολής και σύντομα και βρογχικού άσθματος)

Wellable And Truth Initiative Team Up To Help Employees ...

Στο νοσοκομείο λειτουργούν επίσης τμήμα πνευμονικής αποκατάστασης –
εργοσπιρομετρίας

Ergospirometry - medipment.pl

καθώς και μονάδα μελέτης ύπνου τα οποία ο ειδικευόμενος μπορεί
επίσης να παρακολουθήσει.

Sleep Apnea Test and Diagnosis - Health Normal


Η κλινική παρέχει επίσης τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Ευαγγελισμός είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας και ο νέος ιατρός αλληλεπιδρά με πλήθος άλλες ειδικότητες και συναδέλφους.
Η εκπαίδευση στον Ευαγγελισμό συνιστά κατά παράδοση αλλά και εκ των πραγμάτων ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο βιογραφικό του ιατρού και προσφέρει πολλαπλές επιστημονικές και επαγγελματικές δυνατότητες και προοπτικές.