Επιστημονικές Δραστηριότητες

Η κλινική μας, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει σημαντική επιστημονική δραστηριότητα.

Έχει σταθερή συμμετοχή με πρωτότυπες εργασίες τόσο στα Πανελλήνια αλλά και σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά πνευμονολογικά συνέδρια. Παράλληλα συμμετέχει σε κλινικές μελέτες.

Οι επιμελητές αλλά και οι συνεργάτες και ειδικευόμενοι της κλινικής έχουν δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά.

Οργανώνει και συμμετέχει σε στρογγυλά τραπέζια και ημερίδες πνευμονολογικού αλλά και θωρακοχειρουργικού περιεχομένου.

Μέσω συνεργασιών με πανεπιστημιακές κλινικές προσφέρει τη δυνατότητα στους νέους ιατρούς συμμετοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Αποκορύφωμα της δραστηριότητας είναι η κυκλοφορία του βιβλίου μας «Ενδοσκοπικές Εικόνες Πνεύμονα: Βρογχοσκόπηση και Θωρακοσκόπηση» το οποίο διανέμεται σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν.