Ιατρεία

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ 01178)

  • Δευτέρα 11:00 με 13:00 Μπούλια Σταυρούλα, Επιμελήτρια Α”
  • Τετάρτη 11:00 με 13:00 Κρασούλη Σωτηρία, Επιμελήτρια Α”
  • Παρασκευή 11:00 με 13:00 Μπαλής Ευάγγελος, Διευθυντής

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 01181)

  • Τετάρτη & Παρασκευή 13:00 – 14:00

Από τo 2004, και με συνεχή ενημέρωση σε ό,τι νεώτερο, το ιατρείο μας υπόσχεται σοβαρή βοήθεια σε όσους επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα.

Yπεύθυνος: Κούγιας Μάριος, Πνευμονολόγος, Μέλος της Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Συνεργάτες: Κότσιφας Κωνσταντίνος, Επιμελητής Α”, Αθανασίου Νικόλαος, Ειδικευόμενος

ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΟΓΧΙΕΚΤΑΣΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ 05335)

  • Πέμπτη 13:00 – 14:00

Υπεύθυνοι: Μπαλής Ευάγγελος, Διευθυντής & Κότσιφας Κων/νος, Επιμελητής Α”

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 08269)

  • Κάθε 2η και 4η Τρίτη 13:00

Υπεύθυνη: Μπούλια Σταυρούλα, Επιμελήτρια Α”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Στο τμήμα λειτουργούν επίσης απογευματινά πνευμονολογικά ιατρεία.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 2132041041 & 21320141050